1. Mục đích:

Diachibotui.com là mạng xã hội chia sẻ, đánh giá thông tin địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam.

Mục tiêu của Diachibotui.com  là xây dựng một Website uy tín, là nơi chia sẻ, đánh giá địa điểm một các khách quan của người dùng. Diachibotui.com còn là nơi quảng bá địa điểm đến với người tiêu dùng, phục vụ những người muốn tìm kiếm địa điểm, địa chỉ một cách nhanh nhất.

2. Nguyên tắc hoạt động của Diachibotui.com

Cá nhân tham gia chia sẻ, đánh trên Diachibotui.com phải đăng ký thành viên và xác thực tài khoản khi Diachibotui.com gửi email xác nhận về cho bạn.

Địa điểm của bạn trên Diachibotui.com sẽ được cộng đồng lựa chọn và đánh giá.

Thông tin địa điểm trên Diachibotui.com là do người dùng cung cấp và được phê duyệt bởi Diachibotui.com.

3. Quy định chung

Khách: là cá nhân có thể nhìn thấy được tất cả thông tin địa điểm, địa chỉ mà người dùng đã chia sẻ

Thành viên: là cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Daichibotui.com